'Technologie is niet neutraal.'

Technologie is niet neutraal. Waag versterkt kritische reflectie op technologie, ontwikkelt technologische en maatschappelijke ontwerpvaardigheden en stimuleert sociale innovatie.

Waag werkt in een team van ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers, dat publieke onderzoeksmethoden toepast op technologie en de samenleving. Daarmee stelt Waag zoveel mogelijk mensen in staat mee te ontwerpen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.

Programming at Waag
Waag BY-NC-SA

Missie

Waag Futurelab draagt bij aan het onderzoek, het ontwerp en de ontwikkeling van een duurzame, rechtvaardige samenleving.

  • Door gezamenlijk opkomende technologie te onderzoeken en onderliggende culturele aannames te bevragen.
  • Door te experimenteren en alternatieven te ontwerpen op basis van publieke waarden.
  • Door met de samenleving te ontwikkelen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.

Waag onderzoeklabs

Waag bestaat uit tien onderzoeklabs, die vanuit verschillende thema’s onderzoek doen naar technologie en samenleving. De labs maken gebruik van onderzoeksmethoden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen mee te kunnen ontwerpen aan onze toekomst. We noemen dit public research. Hierbij staat de leefwereld en het handelingsperspectief van burgers centraal.

Expeditie naar planet B

Waag organiseert in de komende jaren een expeditie naar planet B. In de expeditie zoekt ze naar antwoorden op de sociale, technologische en ecologische uitdagingen van onze tijd. Ze vormt een platform voor ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers en burgerinitiatieven. Elk jaar wordt een deelaspect van een gezamenlijke, gewenste toekomst verkend.

Waag Open

Waag Open is het maandelijkse publieksprogramma. Er worden actuele thema’s uitgelicht, wisselende workshops georganiseerd en samenwerkingen tussen wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars gepresenteerd. Hierbij opent Waag elke eerste donderdagavond van de maand haar (digitale) deuren voor programma’s waar iedereen aan kan deelnemen. Daarnaast is er een open podium, waarop partners en andere geïnteresseerden voorstellen voor programmering kunnen doen.

Waag Academy

Met het Waag Academy-programma bieden we lesprogramma’s voor jongeren en professionals, waarmee ze zich ontwikkelen in nieuwe technologieën en maakmethoden. Waag Academy bundelt de kennis en methoden van het toonaangevende werk van onze onderzoeklabs en biedt deze in formats aan: van intensieve trajecten, zoals de BioHack Academy, tot ééndaagse workshops co-creatie. De Academy-programma’s vinden plaats in de Waag zelf, bij organisaties op locatie, of bijvoorbeeld in Maakplaatsen, die Waag in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft ingericht.

Geschiedenis

Waag werd in 1994 opgericht door Marleen Stikker en Caroline Nevejan. Waag kwam voort uit De Digitale Stad, het eerste publieke toegangsportaal tot het internet en een sociale mediaplatform avant la lettre. Stikker stond hiermee aan de wieg van het digitale publieke domein. In haar boek ‘Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren)' beschrijft ze de ontwikkeling van het internet sinds de Digitale Stad.

Waag, dat eerder de naam ‘Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media’ droeg, ontwikkelde zich de afgelopen jaren aan de hand van vele projecten op het snijvlak van technologie, kunst en wetenschap tot een Futurelab voor technologie en maatschappij.

Antiracisme-statement

Waag is een antiracistische organisatie en wil bijdragen aan een groeiend collectief bewustzijn tegen alle vormen van racisme. Dat betekent dat we ons verbinden met de missie om racisme te bespreken, aan te pakken en erop te reageren wanneer we dit zien of ervaren. We schrijven onder andere over hoe vooroordelen, ongelijkheden en racisme ingebakken zitten in technologie. Maar we willen onze positie als publieke organisatie breder inzetten om ons publiek voor te lichten over racisme om positieve verandering te stimuleren. Dat doen we via onze projecten, onze publieke programma’s en met onze huidige en toekomstige maatschappelijke partners.

Financiële partners 

Waag wordt in de periode 2021-2024 medegefinancierd vanuit de Culturele Basisinfrastructuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Gemeente Amsterdam. Hierin voert Waag de functie uit van Futurelab voor design en technologie. Naast deze structurele financiering werkt Waag op projectbasis voor verschillende publieke financiers, zoals de Europese Commissie, gemeenten en andere organisaties.

Raad van Toezicht

Waag is een stichting die wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model. Directeur/bestuurder van de stichting is oprichter Marleen Stikker. De Raad van Toezicht bestaat uit: