Waag vindt de privacy van haar relaties belangrijk. Wij gaan zeer zorgvuldig om met eventuele persoonsgegevens en houden ons aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden alleen verwerkt voor het aangegeven doel (zie hieronder) en worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan toekomstige wijzigingen. De laatste versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Deze versie van Waags privacyverklaring dateert van januari 2021.

Privacybeleid EventbriteTypeform privacy and dataHomerun privacy statementPrivacy statement meet.waag.org (Jitsi)

Website

Wanneer iemand waag.org bezoekt is dit een zaak tussen hen en Waag. Derde partijen worden hier op geen enkele manier van op de hoogte gebracht, en alle bestanden, behalve de videoclips bij Vimeo.com, worden gehost op onze eigen servers. Voor het tonen van Vimeo-video wordt apart toestemming gevraagd. 

We maken gebruik van Matomo voor analyse van bezoeken. Er worden geen identificerende gegevens opgeslagen; de laatste twee bytes van uw IP-adres worden verwijderd. Wij hosten Matomo op onze eigen servers. Geen data verlaat het domein waag.org. Uw bezoek telt mee in de statistieken, maar u wordt niet gevolgd.

Projecten en events

Bij de uitvoering van projecten, of tijdens evenementen die Waag organiseert, kunnen persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt. Dit zal nooit gebeuren zonder uitdrukkelijke toestemming, en zal onderworpen zijn aan een afzonderlijk privacybeleid, specifiek voor de situatie, dat zal worden gedeeld voorafgaand aan uw betrokkenheid.

Ten behoeve van registraties voor events gebruikt Waag Eventbrite, of in sommige gevallen Typeform. U kunt op elk moment verzoeken dat uw geregistreerde persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) door deze diensten worden verwijderd, tenzij er een wettelijke reden is om uw gegevens te bewaren, zoals bij financiële transacties. Zie de privacyverklaringen van respectievelijk Eventbrite en Typeform.

Nieuwsbrieven

Waag geeft verschillende nieuwsbrieven uit over onze activiteiten en projecten. Uw naam en e-mailadres worden alleen toegevoegd aan de lijst met abonnees als u ons daarom vraagt. Elke uitgave van onze nieuwsbrief bevat een link om uw registratie op te zeggen. Waag gebruikt ListMonk om de mailinglijsten te beheren, wat draait op een eigen server.

Vacatures en sollicitaties

Voor vacatures gebruikt Waag software van Homerun. Bij gebruik van het aanmeldingsformulier wordt duidelijk aangegeven hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Als het sollicitatieproces is afgerond, worden alle gegevens aan het einde van deze periode verwijderd. Deze gegevens zijn alleen in te zien door medewerkers van Waag die bij de procedure betrokken zijn. Lees de privacyverklaring van Homerun.

Functionaris Gegevensbescherming

Waag heeft een Functionaris Gegevensbescherming (DPO): een medewerker met een bijzondere verantwoordelijkheid voor privacybescherming binnen onze organisatie. Deze is te bereiken via e-mail: gro.gaaw@ycavirp.

Inzicht in de gegevens die we over u hebben, en deze laten wijzigen of verwijderen

Als u een privacy-gerelateerde vraag heeft of wilt weten welke gegevens wij over u hebben, neem dan contact op met de DPO via gro.gaaw@ycavirp.

U heeft het recht:

  • te weten welke persoonlijke gegevens we hebben en waarvoor we deze gebruiken.
  • persoonsgegevens in te zien die we van u hebben.
  • fouten te laten corrigeren.
  • (verouderde) persoonsgegevens te laten verwijderen.
  •  eerder gegeven toestemming in te trekken.
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel.

Neem contact op met de DPO om een van deze rechten uit te oefenen.