Privacy by g4ll4is
g4ll4is BY-SA

Privacy statement meet.waag.org (Jitsi)

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je hoe Waag omgaat met je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Jitsi-instantie om mee te kunnen beeldbellen op het adres https://meet.waag.org/.

Deze privacyverklaring is gebaseerd op die van VC4ALL en is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2020.

2. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je gegevens alleen om het mogelijk te maken dat je gebruik kan maken van de Open Source applicatie Jitsi. Daarbij hoef je alleen maar een ruimte aan te maken op onze Jitsi-server, gehost op https://meet.waag.org/.

3. Welke gegevens verwerken we en hoe lang?

Wanneer een gebruiker een ruimte wil aanmaken, kan de gebruiker dit doen door direct te navigeren naar https://meet.waag.org/ en zelf een naam in te voeren of een voorgestelde naam te gebruiken. 

Daarbij wordt de naam van deze ruimte en het ip-adres verwerkt. Beelden en geluid van de chat worden slechts door ontvangen en doorgestuurd (gerouteerd). Deze routering duurt slechts enkele seconden en beeld en geluid worden dan ook niet opgeslagen op Waag https://meet.waag.org/ server.

Voor het opzetten van P2P verbindingen tussen maximaal twee deelnemers aan een gesprek wordt momenteel gebruik gemaakt van onderstaande Jitsi STUN servers (standaard Jitsi-configuratie):

 • meet-jit-si-turnrelay.jitsi.net

Bezoek van de website https://meet.waag.org/: van bezoekers van de website wordt het IP-adres geanonimiseerd in de webserver logging verwerkt en in het kader van troubleshooting voor korte tijd opgeslagen.

4. Rechtsgrond

Gegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang. Zonder ip-adres of beeldbel-ruimtenaam is het niet mogelijk om te kunnen beeldbellen via https://meet.waag.org/

Deze set is noodzakelijk om die dienst te leveren. De inbreuk op de betrokkene is gering. De bewaartermijnen van deze gegevens zijn daarbij kort gehouden. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om deze gegevens nog verder te anonimiseren en de bewaartermijn verder te verkorten. Indien dit mogelijk is zullen we deze privacy verklaring hierop aanpassen.

5. Bewaartermijnen

 • Webserver logging: 14 dagen
 • Jicofo (onderdeel Jitsi Meet): 7dgn
 • JVB (onderdeel Jitsi Meet) logging: 24uur of minder

6. Aan wie verstrekken we de gegevens?

Gegevens worden in principe niet verstrekt aan derde partijen. Slechts in bepaalde gevallen delen wij je gegevens met derden. Voorbeelden zijn:

 • Voor het leveren van support en het kunnen analyseren van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Vanwege een wettelijke verplichting die op ons rust. 

Wij zullen dit soort verzoeken, zover als dit juridisch mogelijk is, bekendmaken.

7. Beveiliging

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen:

 • Dataminimalisatie;
 • Er wordt gebruik gemaakt van gangbare beveilingsmaatregelen zoals een firewall, loggen
 • Van aanvallen en inlogpogingen, automatische updates e.d.
 • De website op https://meet.waag.org/ als ook de onderliggende servers, maken gebruik van een beveiligde verbinding via https/SSL.

8. Je rechten met betrekking tot je gegevens

 • Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in de gegevens die we van jou verwerken.  
 • Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens, als we je gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 • Je kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je gegevens ten aanzien van de verwerking van gegevens waartegen je bezwaar hebt gemaakt, die je onrechtmatig acht, waarvan je de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist of wanneer we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt in het kader van een rechtsvordering.
 • Je kunt een overzicht, in een gestructureerde en gangbare vorm opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de door jou gegeven toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Als je van mening bent dat Waag niet goed omgaat met je gegevens kun je een klacht indienen bij Waag. Als jij en Waag er echter niet samen uitkomen en het antwoord van Waag op je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over Waag in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Waag. De contactgegevens zijn te vinden op https://waag.org/nl/contact.

9. Wijziging privacyverklaring

Waag kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Wij staan open voor vragen, op- en/of aanmerkingen op deze privacyverklaring. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina.

Gepubliceerd

Auteur