Amsterdam Living Lab was een project dat beoogde om Living Lab-methodieken in te zetten en de regio als testbed te gebruiken voor nieuwe producten en diensten. Voor Waag was hierin het onderhouden van een Fablab het belangrijkste onderdeel.

Amsterdam Living Lab was een onderdeel van een netwerk van Living Labs in Europa. Een Living Lab gaat over experimenteren en gezamenlijke creatie, waar gebruikers samen met onderzoekers, bedrijven en publieke instellingen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen, nieuwe producten of diensten.

Maar een Living Lab gaat ook over maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid, innovatie die een sociaal draagvlak heeft, waarbij hogescholen, instellingen en grote ondernemingen samen aan een Open Innovatie-proces kunnen deelnemen waarvan de resultaten direct zichtbaar zijn voor alle betrokkenen. Op die manier worden gebruikers/burgers actieve producenten en niet alleen passieve consumenten.

Onderdelen

  • Kenniscentrum methodieken - uitvoerende partij: Telematica Instituut, AIM
  • Het expertisecentrum Technology en Application Development - uitvoerende partij: Hogeschool van Amsterdam, AIM
  • Fablab - uitvoering: Waag (i.s.m. Stichting Fablab Nederland, Mediamatic)
  • Project management & (internationale) marketing: AIM

Voor het onderdeel Fablab gelden als de drie belangrijkste componenten:

  • Inrichting en beheer (aanschaf, beheer en onderhoud apparatuur, openstelling en beheer ruimte; training en documentatie van kennis)
  • Formats en workshops (opzet workshopprogramma; ontwikkeling formats; documentatie en kennisdeling)
  • Stimuleren bedrijvigheid en promotie (ontwerpwedstrijd en designdagen; internationale zichtbaarheid; R&D activiteiten faciliteren; prototype-ontwikkeling)

Project duration

1 jan 2008 - 20 dec 2010

Links

Financiers

  • Ministerie van EL&I
  • Amsterdam Economic Board

Partners

  • Stichting FabLab Nederland